News & Media

Dr. parul sharma

APACRS Conference,BALI  2016

Dr. parul sharma

All India Ophthalmic Conference, Kolkata

Dr. parul sharma

Ophtha Fusion,Jaipur 2016.

Dr. parul sharma

Glaucoma Awareness Walk

Dr. parul sharma

Convenor at DOSCON,Delhi 2017

Dr. parul sharma

CME at Narayan nethralay,Banglore

Dr. parul sharma

Moderator at Ophtha Fusion,Jaipur 2016.

Dr. parul sharma

WOS, Noida

Dr. parul sharma

Judge at Max Got Talent

Dr. parul sharma

Speaker at IIRSI, Chennai 2016

Dr. parul sharma

North Zone & Uttara Conference '2016

Dr. parul sharma

Narayan Nethralay,Banglore 2016

Dr. parul sharma

DOS Future Today,2014

Dr. parul sharma

DOS Annual Conference, April 2012

Dr. parul sharma

Bombay Ophthalmic Conference,August 2012

Dr. parul sharma

Eye Donation Campaign at All India Conference, Ahmedabad

Dr. parul sharma

Faculty-All India Ophthalmic Conference 2011,Ahmedabad

Dr. parul sharma

DOS monthly meeting,Max Hospital, 2010

Dr. parul sharma

Annual Conference DOS, April 2010

Dr. parul sharma

Medical Camp,Dec,2010,Kabul,Afghanistan

Dr. parul sharma

Medical Camp,Kabul,Afghanistan,Dec 2010

Dr. parul sharma

DOS Annual Confrence, March 2009

Dr. parul sharma

George Spaeth-Father of Glaucoma,IHC,2009

Dr. parul sharma

South Asian Academy of Ophthalmology, Aug, 2008

Dr. parul sharma

Paper Award-Glaucoma Conference,2006

Dr. parul sharma

Moderator-SEAGIG Conference,Chennai,Dec-2006

Dr. parul sharma

Moorfield Eye Hospital,Dubai